Standardy :: Palác Trnitá

Standardy projektu

  • Základovou konstrukci tvoří železobetonová základová deska s konstrukčními betonovými stěnami podepřená soustavou pilot.
  • Svislé konstrukce tvoří železobetonový skelet, popř. keramické nebo pórobetonové tvárnice, v podzemních podlažích také betonové bednící tvárnice.
  • Vnitřní příčky jsou tvořeny sádrokartonovými příčkami, případně zdivem z keramických či pórobetonových tvárnic. Mezibytové stěny budou sádrokartonové dvojitě opláštěné stěny s výplní izolací z minerálního vlákna případně železobetonové monolitické, keramické nebo pórobetonové tvárnice.
  • Okna a balkónové dveře budou plastové, zasklené izolačním trojsklem.
  • Objekt je napojen na centrální zdroj vytápění. Teplovodní otopnou soustavu tvoří otopná tělesa a koupelnový otopný žebřík.
  • Budova je vybavena zvonkovým tablem s audio panelem u hlavního vchodu a domácí telefony s tlačítkem elektrického otvírání v bytech.
  • Vstup a další společné prostory opatřeny čipovým systémem zajištující větší komfort a bezpečnost.
Standardy

Naše další projekty