Průběh výstavby :: Palác Trnitá

Průběh výstavby

25. 11. 2019

Aktuálně probíhá vrtání pilot ve stavební jámě, betonáž podkladního betonu po jednotlivých pracovních záběrech, armování výztuže základové desky, úprava základové spáry pro betonáž podkladního betonu a montáž drenážního systému.

Naše další projekty